Annonskolumn

Skänk gärna en slant för att underhålla denna webbplats


Besök Tjernobyl

Köp en strålningsmätare för din säkerhet

Vädret Kiev
Tjernobyl - Chernobyl - Chornobyl - Чорнобиль - Pripjat - Prypjat - Pripyat - Прип’ять - Ukraina - Ukraine - Україна

Den 26 april 2018 var det 32 år sedan katastrofen i kärnkraftverket i Tjernobyl var ett faktum

Se hur det ser ut i Tjernobyl nu

Planerar du en resa till Tjernobyl? Här kan du köpa en papperskarta
Kort om katastrofen Om områdets olika delar Kartor Om webbplatsen Att resa till Tjernobyl Länkar Förteckning över kraftverk
Bilden tagen 2010-05-12 på ett hustak i staden Pripjat med den havererade reaktorbyggnaden i Tjernobyls kärnkraftverk i bakgrunden, tre kilometer bort. Klicka här för att se en nyare bild från januari 2016 med den nya sarkofagen i bakgrunden.
Läs mer under rubriken "Nya "Sarkofagen", övertäckningen" i menyn till höger.

Katastrofen i Tjernobyl

Tjernobyl - Chernobyl - Chornobyl  - Ukraina

Reaktorolyckan i det som vi i Sverige kallade Tjernobyl (Chornobyl på ukrainska) den 26 april 1986 då Reaktor 4 i kärnkraftverket Vladimir Ilich Lenin NPP exploderade p.g.a. handhavandefel och dålig konstruktion, är för många människor en ofattbar händelse oavsett vilken inställning man har eller hade till kärnkraft och olika politiska system.

Händelsen fick mycket stora konsekvenser för människor, djur och miljö både i närområdet och mycket långt bort, bl.a. övergavs staden Prypjat (Pripjat) med omnejd, som vid olyckan hade ca: 50 000 invånare. Även utanför närområdet och på stora avstånd, påverkade olyckan omedelbart och för mycket lång tid framöver många människors hälsa och beteende. Det finns stora delar av området som man idag kan röra sig i, förutsatt att man vet var. Stråldoserna på många platser i Tjernobyl-området kommer dock att vara skadliga för oss människor för mycket lång tid framöver.

På denna webbplats visas främst bilder från egna resor i den Ukrainska delen av området, där den första skedde våren 2010. Jag har än så länge inte haft lust eller möjlighet att besöka den vitryska delen av området som ligger strax norr om Tjernobyl, förutom en transitresa med tåg från staden Slavutich i Ukraina, genom Vitryssland och avstigning vid kraftverket i Ukraina.
Efter det första besöket har ytterligare ett tiotal gjorts i området, det senaste i oktober 2016.
En fåtal bilder kommer från andra fotografer. En del bilder kan synas vara arrangerade, och är det troligtvis också. Inte av mig men av fotografer/filmare som av någon anledning vill göra stämningen mera "någonting". Jag tycker dock att verkligheten räcker bra som den är.....

Läs och/eller lyssna på evakueringsmeddelandet som gavs dagen efter olyckan då evakueringen av invånarna i staden Pripjat, 3 km från kärnkraftverket, med hjälp av 1 100 bussar skulle att transportera bort samtliga invånare, som aldrig skulle få återvända.
  


© Copyright 2010 www.tjernobyl.nu - Länka gärna men använd inte bildmaterialet på andra webbplatser utan tillstånd...
info (snabel-a) tjernobyl.nu

Lyssna på det första larmsamtalet efter explosionen.
Områdes-/platsmeny

 
 • Apart

 •  
 • Bostadshus i Pripjat
 •  
 • Brandstation nr 6 i Pripjat
 •  
 • Brandstationen i Tjernobyl
 •  
 • Busstationen
 •  
 • Den bortschaktade byn "Kopachi"
 •  
 • Djurlivet
 •  
 • Duga-3 - Tjernobyl-2
 •  
 • Fiskfarmen vid kraftverksdammen
 •  
 • Gränsbyn "Zalissya"
 •  
 • Hemliga militärfabriken "Jupiter"
 •  
 • i Pripjat
 •  
 • Kommunalhuset i Pripjat
 •  
 • Konsumentservicecenter i Pripjat
 •  
 • Lekplatsen i Pripjat
 •  
 • Pianoafton i Pripjat
 •  
 • Polisstationen i Pripjat
 •  
 • "Hotel Polissya" i Pripjat
 •  
 • Post- & telehuset i Pripjat
 •  
 • Pripjat från ovan
 •  
 • Reaktor 4
 •  
 • Reaktor 5 och 6 (de ofullbordade)
 •  
 • Simhallen "Azur" i Pripjat
 •  
 • Sjukhus nr 126 i Pripjat
 •  
 • Skola nr 1 i Pripjat
 •  
 • Sommarkaféet vid
 •  
 • "Naberezhnaya"-gatan
 •  
 • Sommarkollo "Smaragden"
 •  
 • vid kylvattendammen
 •  
 • Spraykonst (och en del klotter)
 •  
 • Utpassering vid "Checkpoint Dytyatky"
 •  
 • Nya "Sarkofagen", övertäckningen
 •  
 • Ödelagda byar
 •   
   
 • Bilder från förr
 •   
   Intresserad av de aktuella
  strålningsnivåerna i området?
     
    
   Karta över området
  Klicka här
     
    
   

  Denna webbplats är uppdaterad: 2017-01-09

  Lyssna på meddelandet som gick ut över högtalarsystemen i staden Pripjat i samband med utrymningen för 30+ år sedan.


  Klicka för att lyssnaLyssna på meddelandet i
  OGG-format
  Klicka för att lyssnaLyssna på meddelandet i
  MP3-format
  Klicka för att lyssnaLyssna på meddelandet i
  WAV-format
  Klicka för att lyssnaLyssna på meddelandet i
  WMA-format
  Läs översättningen och/eller den sovjetiska originaltexten
  Använd konrollknapparna för att styra visningen av textmeddelandet nedan
  Lystring! Lystring, lystring! Lystring, lystring! Lystring, lystring!
  Kära kamrater!
  Stadsfullmäktige i Folkets Deputerade informerar om att i samband med olyckan vid Chernobyls kärnkraftverk i staden Pripyat föreligger det ogynnsam radioaktiv situation. Partiet och de sovjetiska myndigheterna, militära enheter, vidtar nödvändiga åtgärder. Men för att ge en nödvändig säkerhet för människor och särskilt barn, finns det ett nödvändigt behov för en tillfällig evakuering av invånarna i städerna i Kiev-regionen. För att göra detta kommer till varje bostadshus idag 27 april med början klockan 14:00, med början klockan 14:00, bussar anlända åtföljda av poliser och företrädare för kommunfullmäktige. Det rekommenderas att ta med dokument, nödvändiga saker och i begränsad mängd mat. Chefer för företag och institutioner har fattat beslut om vilka medarbetare som stannar kvar på plats för att säkerställa samhällsfunktionerna i staden. Alla hus under den tillfälliga evakueringen kommer att skyddas av poliser. Kamrater! När ni tillfälligt lämnar era hem, glöm inte att stänga fönster, stäng av el- och gas-apparater, stäng kranar. Vänligen behåll lugnet, organiseringen och ordningen under tiden för evakueringen.  Внимание! Внимание, внимание! Внимание, внимание! Внимание, внимание!
  Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает что в связи с аварией на Чернобольской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и Советскими Органами, Воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако с целью обеспечения необходимой безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в населённые пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня 27 апреля начиная с 14:00, начиная с 14:00 часов будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей Горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи а также на первый случай продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определён круг работников которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования города. Все жилые дома на период эвакуации будут охраняться работниками милиции.
  Товарищи! Временно оставляя своё жильё не забудьте пожалуйста закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации.